Benzen_Hóa 9

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thanh Vinh (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:11' 09-05-2013
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
HÓA HỌC 9
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
Kiểm tra bài cũ:
*** Đáp án:
- Công thức cấu tạo: H – C ≡ C – H
- Tính chất hóa học:
+ Phản ứng cháy: 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
+ Phản ứng cộng với Brom:
CH ≡ CH + Br-Br -> Br-CH=CH-Br
Br-CH=CH-Br + Br-Br -> Br2CH-CHBr2
*** Câu hỏi: Viết công thức cấu tạo và nêu tính chất hóa học của axetilen? Viết phương trình hóa học minh họa?
TIẾT 50. BÀI 39:
BENZEN.
Công thức phân tử: C6H6
Phân tử khối:
78
Tiết 50. BÀI 39: BENZEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:
Benzen là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, hòa tan được nhiều chất hữu cơ và vô cơ. Benzen độc.
 Quan sát Benzen trong ống nghiệm:
Xem 2 thí nghiệm:
Trình bày tính chất vật lí của benzen?
Bezen trong dầu ăn
Tiết 50. BÀI 39: BENZEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:
Benzen là chất lỏng, không màu, không tan trong nước nhưng hòa tan được nhiều chất hữu cơ và vô cơ. Benzen độc.
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ:
Công thức cấu tạo:
6 nguyên tử C trong benzen liên kết với nhau tạo thành vòng 6 cạnh đều, có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.
Quan sát hình vẽ:
 Dựa vào mô hình cấu tạo dạng rỗng của benzen, hãy viết công thức cấu tạo?
 Nhận xét đặc điểm cấu tạo của benzen?
viết gọn →
Dạng đặc
Dạng rỗng
Tiết 50. BÀI 39: BENZEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:
Benzen là chất lỏng, không màu, không tan trong nước nhưng hòa tan được nhiều chất hữu cơ và vô cơ. Benzen độc.
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ:
Công thức cấu tạo:
6 nguyên tử C trong benzen liên kết với nhau tạo thành vòng 6 cạnh đều, có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
1. Benzen có cháy không?
Xem thí nghiệm: Benzen cháy trong oxi
Benzen cháy trong oxi ?
C6H6
Tiết 50. BÀI 39: BENZEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ:
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
Benzen có cháy không?
Benzen cháy với oxi tạo thành cacbon đioxit và hơi nước.
PTHH:
2C6H6 + 15O2 12CO2 + 6H2O
* Khi Benzen cháy trong không khí có thêm muội than.
2. Benzen có phản ứng thế với brom không?Viết phương trình hóa học?
Xem thí nghiệm:
Benzen cháy trong không khí.
Benzen có phản ứng thế với brôm không?
C6H6

Br2
Bột sắt
dd NaOH

C6H5Br


dd NaBr
Khí HBr


Mô phỏng diễn biến phản ứng thế giữa benzen và brôm
Tiết 50. BÀI 39: BENZEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ:
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
Benzen có cháy không?
Benzen có phản ứng thế với brom không?
- Khi đun nóng benzen có mặt bột sắt benzen phản ứng với brom lỏng.
+ Br - Br
+ H - Br
Viết gọn: C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr
Viết phương trình hóa học cho phản ứng giữa benzen và brom?
3. Benzen có phản ứng cộng không?
(Brom benzen)
- Phản ứng giữa benzen và brom là phản ứng thế.
Benzen có phản ứng cộng không?
C
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
H
Tiết 50. BÀI 39: BENZEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ:
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
Benzen có cháy không?
Benzen có phản ứng thế với brom không?
+ Br - Br
+ H - Br
Viết gọn: C6H6 + Br2 C6H6Br + HBr
Viết phương trình hóa học cho phản ứng giữa benzen và hidro?
3. Benzen có phản ứng cộng không?
C6H6 + 3H2 C6H12
Trong điều kiện thích hợp, benzen có phản ứng cộng với một số chất.
(xiclohexan)
Tiết 50. BÀI 39: BENZEN
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
Benzen có cháy không?
Benzen có phản ứng thế với brom không?
+ Br - Br
+ H - Br
Viết gọn: C6H6 + Br2 C6H6Br + HBr
3. Benzen có phản ứng cộng không?
C6H6 + 3H2 C6H12
Trong điều kiện thích hợp, benzen có phản ứng cộng với một số chất.
2C6H6 + 15O2 12CO2 + 6H2O
* Kết luận: Do phân tử có cấu tạo đặc biệt nên benzen vừa có phản ứng thế vừa có phản ứng cộng.Tuy nhiên, PƯ cộng xảy ra khó hơn
Tiết 50. BÀI 39: BENZEN
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ:
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
1. Benzen có cháy không?
2. Benzen có phản ứng thế với Clo không?
3. Benzen có phản ứng cộng không?
IV. ỨNG DỤNG:
BENZEN
IV. Ứng dụng của Benzen:
Bài tập 1: Chọn công thức phân tử và tên gọi ứng với công thức cấu tạo của các chất sau:
1. CH4
4. C6H6
2. C2H4
3. C2H2
H – C ≡ C – H
(I)
a. Benzen
d. Etilen
c. Metan
b. Axetilen
(II)
Bài tập 2: Đánh dấu (X )vào ô có phản ứng hóa học xảy ra và dấu (O) vào ô không có phản ứng hóa học xảy ra vào ô trống ở bảng sau:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
Hướng dẫn học ở nhà:
Học thuộc bài cũ.
 Làm hoàn chỉnh các bài tập: 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK.
Xem bài luyện tập Chương 4.